Autorizări & Certificări

I.M.Juravale SRL, reprezentată prin JURAVLE IOAN, beneficiază de autorizaţii de tip:

  • PDSB
  • EDSB
  • PDIB
  • EDIB

Instalatori autorizaţi ANRE:

  • EGIU
  • EGD
  • PGIU
  • PGD

Sudori autorizaţi ANRE:

  • PE – Polietilenă
  • OL – Oţel